Spolek srdečně vítá

           ...všechny zájemce o jakoukoliv spoluúčast, spolupráci, podporu, radu, službu, ale i finanční či hmotný příspěvek pro další rozvoj  - v současné době hledáme finanční příspěvky pro rekonstrukci a zkvalitnění prostorů a internetový stránek. Hledáme vstřícné investory, garanty, odvážné a schopné lektory v různých oborech které sdružení podporuje. Snažíme se o to, aby byli prostory co nejlépe využité a splňovali tak svůj účel.
 

Staňte se členy!
- Pro každého z Vás jsou tu výhody a slevy!
- Každému členu spolek nabízí:
 • zdarma zviditelnění na webu www.sedmikraska-horovice.cz
 • zdarma možnost zveřejnění Vámi pořádaných akcí, programů v tisku a na webu
 • slevy na programy, akce a přednášky, kurzy, semináře, ....
 • obdržení průkazky o členství,
 • možnost tvořit a podílet se na rozvoji spolku,
 • možnost setkat se se zajímavými lidmi a objevit svůj skrytý potenciál, realizovat své nápady,
 • možnost spoluúčasti na funkci sdružení,
 • seznámení se s novými aktivitami, vědomostmi, schopnostmi, nová poznání,
 • možnost naučit se porozumět organizačnímu systému,
 • zapojení dalšího rozměru do Vašeho života, nová přátelství, nové vztahy, nové inspirace,
 • sdružení je jednou z cest, která může každému člověku ukázat možný směr jeho dalšího života a jeho kvalitnějšího naplnění,
 • ... a mnoho dalších výhod 
Každému zájemci rádi zašleme stanovy sdružení Sedmikráska, každý - i nečlen - se může zúčastnit pravidelných setkání, valných hromad....
 
Sdružení je dobrovolné, založené na etickém kodexu a nejvyšších morálních principech.

- po předložení členské průkazky mohou členové spolku čerpat slevu


- SLEVA NA MASÁŽ 10%