Tipy na výlet, akce v okolí

Tipy na akce v okolí Hořovic www.mesto-horovice.eu/volny-cas/

Společenský dům Hořovice www.spolecenskydumhorovice.cz/index.html

Klub Labe Hořovice klublabe.cz/

Zámek Hořovice www.zamek-horovice.cz/

Zámecký dvůr Všeradice   www.zamecky-dvur.cz/

Domeček Hořovice www.domecekhorovice.cz/akce/

Tvořivý ráj www.tvorivyraj.cz/programy-pro-dospele-a-mladez-287

Expozice požární ochrany www.hzscr.cz/clanek/navstivte-historickou-expozici-ve-zbiroze-145960.aspx

Turistický oddíl   tom-vlastovka-horovice.webnode.cz/kalendar-akci-vlastovka/